#
13
0
13

PROGRAMA D'OCUPACIÓ EMCORD 2017

PROGRAMA D'OCUPACIÓ EMCORD 2017 DESTINAT A la CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ DE LLARGA DURADA. (DOGV Nº 8072 DE 28 DE JUNY 2017)
Les persones interessades hauran d'inscriure's en el SERVEF de forma específica per a aquests llocs de treball, des d'avui fins al 9 de novembre de 2017:
DOS LLOCS DE PEÓ GENERAL DESTINATS Al MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES I LA CONSERVACIÓ DE JARDINS I EDIFICIS PÚBLICS. 
REQUISIT: Persones aturades que, havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'ocupació de la Generalitat durant almenys 360 dies en un període de 540.
Tindran preferència aquelles persones que no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació de rendes vinculades a processos d'inserció laboral.

Etiquetes